Seu electrónica

Definició - Missió, visió, valors

Imagen lectura fácil Lectura fácil

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social. El SEPE, juntament amb els Servicis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, formen el Sistema Nacional d'Ocupació. Este sistema assumix les funcions de l'extint Institut Nacional d'Ocupació (INEM) des de 2003 . Des d'esta estructura estatal es promouen, dissenyen i desenvolupen mesures i accions per a  l'ocupació, l'execució de la qual és descentralitzada, ajustades a les diferents realitats territorials.

L'organisme està compost per:

 • Uns servicis centrals.
 • 52 direccions provincials.
 • Una àmplia xarxa d'oficines presencials distribuïdes per les 50 províncies de l'Estat espanyol i les ciutats de Ceuta i Melilla, des de les quals es gestionen els tràmits de prestacions per desocupació. En les de Ceuta i Melilla, també es gestionen els tràmits d'ocupació i formació.

A més, disposa dels següents servicis:

 • Un servici d'atenció telefònica al ciutadà ( 060 )*.
 • Un servici d'atenció telefònica per a sol·licitar Cita Prèvia ( 91 926 79 70 ).

El SEPE treballa per i per a la societat. L'activitat que desenvolupem se centra a satisfer i investigar les necessitats del nostre públic:

 • Treballadors en actiu.
 • Treballadors aturats i aturats de llarga durada.
 • Emprenedorsque tinguen una idea de negoci.
 • Jóvens.
 • Empreses.

Teléfono 060 : Canal de atención telefónica de la Administración General del Estado. (Las llamadas al 060 no están incluidas en las tarifas planas de las operadoras, por lo que pueden suponer un coste añadido).

Contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema de protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo con el fin de conseguir, con la colaboración de los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos y demás agentes del ámbito laboral, la inserción y permanencia en el mercado laboral de la ciudadanía y la mejora del capital humano de las empresas.

Alcanzar la excelencia en la gestión de nuestros servicios a la ciudadanía, aprovechando las nuevas tecnologías, y liderar la contribución del Sistema Nacional de Empleo para incrementar la calidad del mercado de trabajo.

Els valors que determinen els principis que el SEPE ha de considerar per a aconseguir els objectius que perseguix són els següents: 

 • Cultura de servici a la ciutadania: El SEPE treballa per i per a la societat. La vocació de servici públic de les persones de l'organització fa que el nivell de satisfacció augmente amb cada usuari satisfet. Tota l'activitat de l'organisme ha de centrar-se a investigar les necessitats dels seus clients i orientar el treball a satisfer-les de la manera més eficaç.
 • Capacitat innovadora: El valor afegit del SEPE ho posen les persones que treballen en ell, ja que la nova realitat laboral obliga a la innovació en el tractament de la cerca i orientació en l'ocupació. D'esta manera, els canvis que adopta l'organització tenen un reflex automàtic en els usuaris.
 • Col·laboració amb els altres agents: Amb l'objectiu d'oferir el millor servici al ciutadà, el SEPE, donada la seua condició de servici públic, potencia la col·laboració amb la resta d'actors de l'àmbit laboral i millora la coordinació amb altres institucions, fins i tot a nivell europeu.
 • Compromís amb el personal de l'organització: El SEPE compta amb un equip amb alt nivell de vocació de Servici Públic. El bon servici al ciutadà passa per una bona gestió dels recursos humans, les bases dels quals són la comunicació, la claredat organitzativa, el compromís amb les persones de l'organització i el seu desenvolupament professional. L'organització ha de donar molt valor al treball en equip, la col·laboració i la millora de les condicions de treball.
 • Qualitat en la gestió: Mitjançant la qualitat s'aconseguix traslladar la resta de valors al terreny de la pràctica. Donar servici és fer-ho eficaçment, a temps, de forma sostenible i responsable, amb iniciativa i millora contínua. La qualitat comença en la detecció de les necessitats dels clients i continua en l'avaluació de la qualitat percebuda per ells.

Documentación relativa al SEPE