Seu electrónica

Tràmits ERTE / XARXA per a Persones

Si la teua empresa està en ERTE ETOP, és a dir, per causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o de Producció, i et veus afectat amb una reducció de la teua jornada o amb la suspensió de la relació laboral

Per a percebre prestació durant eixe període has de realitzar una sol·licitud individual a través d'una d'estes vies:

Presencialment

Presencialmenten una oficina de Prestacions, demanant cita per a acudir en eixe dia i hora. Emplenaràs una sol·licitud digital amb el gestor en taula, encara que també pots descarregar-te el formulari de sol·licitud i portar-ho ja emplenat i firmat. El formulari de sol·licitud de prestació contributiva es pot descarregar ací

De no tindre les cotitzacions suficients (requerix 360 dies cotitzats mínims que no s'hagen utilitzat en una prestació anterior) podries sol·licitar el subsidi per cotització insuficient. Se't reconeixerà si complixes el requisit de rendes pròpies (menys de el 75 % del SMI) i de la unitat familiar i si:

  • Has cotitzat almenys 90 dies i tens càrregues familiars (cònjuge o fills que no tenen rendes que superen el % 75 del SMI).
  • Has cotitzat almenys 180 dies i no tens càrregues familiars.

En cas que hages de sol·licitar el subsidi,el formulari seria este altre. També podràs emplenar-ho en l'oficina, en format digital, quan t'atenga el gestor.

Seu Electrònica del SEPE

Mitjançant el tràmit en la seu del SEPEde sol·licitud, per al qual es requerix certificat electrònic, DNIe o usuari permanent cl@ve.

En este enllaç pots inciar este tràmit.

Et recomanem que indiques, en el camp "Observacions" d'este formulari, que es tracta d'un ERTE ETOP i el nom de l'empresa.

Formulari presolicitud

Presentantformulari de presolicitud, indicant en el camp "Observacions" que es tracta d'un ERTE ETOP i l'empresa, de manera que s'assigne la petició directament a la unitat competent.

En este enllaç pots inciciar este tràmit.

Si la teua empresa està en ERTE de força major i et veus afectat amb una reducció de la teua jornada o amb la suspensió de la relació laboral

Per a percebre prestació durant eixe període has de realitzar una sol·licitud individual de prestació contributiva. Tindràs dret a ella, independentment de les cotitzacions que tingues, ja que no es tenen en compte, per a esta situació de força major. Sol·licitaràs a través d'una d'estes vies: 

Presencialment

Presencialment en una oficina de Prestacions, amb cita prèvia. Emplenaràs una sol·licitud amb el gestor o portaràs ja emplenat el formulari de sol·licitud que està en la web del SEPE

Seu electrònica del SEPE

Mitjançant el tràmit en la seu del SEPE de sol·licitud, per al qual es requerix certificat electrònic, DNIe o usuari permanent cl@ve.

En este enllaç pots iniciar este tràmit.  

Et recomanem que indiques en el camp "Observacions" d'este formulari, que es tracta d'un ERTE FM i el nom de l'empresa.

Formulari presolicitud

Presentant formulari de presolicitud, indicant en el camp "Observacions" que es tracta d'un ERTE FM i l'empresa, de manera que s'assigne la petició directament a la unitat competent.

En este enllaç pots iniciar este tràmit

Si la teua empresa té autoritzat el Mecanisme XARXA i et veus afectat amb una reducció de la teua jornada o amb la suspensió de la relació laboral

Per a percebre prestació durant eixe període la teua empresa, prèvia autorització d'ús de les teues dades, remetrà al SEPE una sol·licitud col·lectiva per al reconeixement de la prestació social vinculada al Mecanisme XARXA.

A més remetrà mensualment la informació dels dies en suspensió o en reducció de jornada perquè se't paguen els dies que corresponguen per inactivitat