Seu electrónica

Informes sobre el mercat de treball

Esta pàgina conté informació sobre la situació del mercat de treball tant de les persones titulades, com de les ocupacions, així com els informes anuals del mercat treballe estatal, provincial i municipal. També es pot accedir als butlletins trimestrals de mercat de treball (BTM) i a les dades bàsiques de mobilitat (DBM).