Seu electrónica

Muntar la teua empresa

El procés de constitució i posada en marxa d'una empresa és una tasca difícil, no per la seua complexitat, sinó per la laboriosidad de la tramitació per a formalitzar aquesta constitució.

Abans de començar amb els tràmits administratius és necessari analitzar la idea de negoci i desenvolupar el projecte. D'esta manera es podrà fer un estudi de la seua viabilitat i seleccionar la forma jurídica adequada.