Seu electrónica

Compatibiliza tu prestación

Si estàs cobrant prestacions per desocupació i inicies una activitat com a autònom o autònoma o per compte propi, en general s'interromp l'abonament de la prestació, però dependrà del temps que dure l'activitat.

Accedix a He trobat treball com a autònom per a conéixer tota la informació.