Seu electrónica

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la política palanca VIII. “Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació”, s'enquadra el Component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliente i inclusiu”, liderat pel Ministeri de Treball i Economia Social, i en les iniciatives de la qual tractoras prioritàries de reforma estructural participa el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Impuls de les Polítiques Actives d'Ocupació

Un dels objectius d'este Component és reformar i impulsar les polítiques actives d'ocupació, millorant la cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE), amb un enfocament centrat en les persones i en les empreses, orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, recolzades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels servicis públics d'ocupació.


Pla de Mesurades Antifrau

Pla de Mesurades Antifrau del Servici Públic d'Ocupació Estatal en el marc dels Components 23 , 19 i 11 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Pla de Recuperació Transformació i Resiliencia

Informació oficial sobre l'estratègia espanyola per a canalitzar els fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisi del COVID- 19 i, a través de reformes i inversions, construir un futur més sostenible.