GOVERNANÇA I IMPULS A LES POLÍTIQUES DE SUPORT A L'ACTIVACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

Licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público referidas al Centro Estatal de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo

  • Forme expedient PAS 5 / 22 . Obra de reforma i modificació de les instal·lacions necessàries per a situar el Centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'ocupació Estatal en les actuals dependències de la Direcció Provincial del SEPE de Madrid .
  • Forme expedient PAS 4 / 22 . Subministrament de mobiliari d'oficina i complementari per al Centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'ocupació Estatal (COE), així com butaques mòbils per a l'auditori del mateix.
  • Expedient IPA 8 / 22 . Servicis de desenvolupament dels portals web de la Xarxa de Centres d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'ocupació (COE) del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).
  • Expediente PA 9 / 22 . Adquisición de equipos audiovisuales para el Auditorio del Centro de Formación de Santamarca para el Centro Estatal de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo, asociado al Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia de la economía española. (C 23 .I 5 ).

Licitacions publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic referides al Centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació de la Ciutat Autònoma de Ceuta

  • Forme expedient PAS 6 / 22 . Obra de reforma i condicionament interior per a destinar a Centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'ocupació (COE), de la Ciutat Autònoma de Ceuta.

Licitacions publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic referides al Centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació de la Ciutat Autònoma de Melilla

  • Forme expedient PAS 7 / 22 . Obra de reforma i condicionament interior per a destinar a centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'ocupació (COE), de la Ciutat Autònoma de Melilla.

Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo

Dins del marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) està prevista la creació d'una Xarxa 20 de Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (COE). 

Els COE seran espais d'innovació i experimentació per a l'enfortiment i integració de la igualtat d'oportunitats en el disseny, desenvolupament i evolució de les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació. 

La Xarxa COE es convertirà en un espai compartit del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) per a la innovació i experimentació en matèria d'orientació i emprenedoria per a l'ocupació, que estarà plenament operativa a la fi de 2023

Funciones de los COE

Pla de Formació permanent del Sistema Nacional d'Ocupació

Accions de formació contínua, sobre la base de les necessitats formatives detectades, per al personal dels servicis públics d'ocupació amb la finalitat de millorar les seues competències i poder prestar un suport més eficaç a les persones usuàries d'aquests servicis.

Tenint en compte aquestes necessitats formatives s'establirà un pla de tres anys ( 2021 - 2023 ) amb els plantejaments generals objectius i línies d'actuació i els correspondienes plans anuals amb el contingut concret (referent formatiu) de cadascun.