Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Governança i impuls a les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Xarxa COE

Dins de la inversió 5 del Pla de Recuperació “Governança i impuls a les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació” s'estan duent a terme dos línies d'actuació que reforcen la Governança del Sistema Nacional d'Ocupació:

  • La Xarxa de Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació (Xarxa COE).
  • Pla de Formació permanent del Sistema Nacional d'Ocupació.

Xarxa COE

Dins del marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) s'ha creat una Xarxa 20 de Centres Públicsd'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació ( Xarxa COE).

Dels 20 proposats,s'han qualificat en el BOE 19 , una vegada superats els requisits establits en el Protocol per a la creació dels COE, aprovat per la LXXIX Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals i en reunió extraordinària del Consell General del Sistema Nacional d'Ocupació, celebrada en madrid el 28 dia d'abril de 2021 .

Els centres de la Xarxa COE són espais d'innovació i experimentacióper a l'enfortiment i integració de la igualtat d'oportunitats en el disseny, desenvolupament i evolució de les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació. 

La Xarxa COE és un espai compartit del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE)per a la innovació i experimentació en matèria d'orientació i emprenedoria per a l'ocupació, que estarà plenament operativa a la fi de 2023 .

Portals web

La Xarxa COE consta de dos espais web:

  1. Portal públic de la Xarxa COE,en el qual trobaràs tota la informació sobre la Xarxa i sobre els servicis que oferim. A més, et prporcionamos un directori dels centres que la conformen en el qual podràs trobar les dades del Centre que siga del teu interés.
  2. Portal web públic del COE Estatal, en el qual t'expliquem la missió i funcions d'este centre estata; les àrees de treball que desenvolupem com a Centre Estatal i els nostres servicis.

Noves Oportunitats per a l'Ocupació (NOE) en sectors estratègics

Des del Centre de la Xarxa COE Estatal es manté contacte amb les associacions representatives i destacades de sectors estratègics d'àmbit estatal, amb l'objectiu de posar en comú les necessitats i oportunitats que planteja cada sector productiu per a impulsar projectes innovadors que fomenten la inserció laboral. Tens tota la informació en este enllaç.

Tour Virtual al Centro Estatal de la Red COE

Accede al Tour Virtual al Centro Estatal de la Red COE, descubre todos los servicios que ofrece en un espacio polivalente único.

Visita el Tour Virtual

Funcions de la Xarxa COE

Pla de Formació permanent del Sistema Nacional d'Ocupació

Accions de formació contínua, sobre la base de les necessitats formatives detectades, per al personal dels servicis públics d'ocupació amb la finalitat de millorar les seues competències i poder prestar un suport més eficaç a les persones usuàries d'aquests servicis.

Tenint en compte aquestes necessitats formatives s'establirà un pla de tres anys ( 2021 - 2023 ) amb els plantejaments generals objectius i línies d'actuació i els correspondienes plans anuals amb el contingut concret (referent formatiu) de cadascun.