Seu electrónica

Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP)

Cedefop és l'Agència de la Unió Europea de desenvolupament de la Formació Professional (FP) fundada en 1975 i amb seu actual a Tessalònica (Grècia) Proporciona a la Comissió Europea, els Estats membres i els interlocutors socials, informació detallada sobre els avanços i tendències de la FP i oferix, així mateix, dades i assessorament tècnic sobre com les polítiques europees de formació professional poden afrontar els desafiaments als quals fa front la societat.

Actualment Cedefop centra les seues activitats en tres àmbits: el suport a la modernització dels sistemes de FP; les carreres i transicions professionals, l'aprenentatge al llarg de la vida: FP contínua, aprenentatge d'adults i aprenentatge en el lloc de treball; així com l'anàlisi de les competències professionals: previsions i desajustament entre l'oferta i demanda de competències.