Seu electrónica

Quaderns del Mercat de Treball

Quaderns del Mercat de Treball reprèn la seua marxa després de diversos anys sense publicar-se i torna renovada i en format digitalamb l'objectiu difondre, compartir i incentivar la investigació, l'anàlisi i la informaciósobre el mercat de treball

Està publicació, que tindrà una periodicitat semestral, aborda temes vinculats al comportament del mercat de treball, considerant tant la seua evolució, fenòmens i tendències com a aspectes metodològics per a la seua anàlisi, tot açò des de diverses perspectives, visions i àmbits territorials

Què fem?

  • Investiguemels requeriments que demanda el mercat de treball per a les activitats amb major presència o millors perspectives d'ocupació, fomentant la seua difusió a través de les seues publicacions i presència en esdeveniments, perquè puguen constituir la base de les polítiques d'ocupació i formació i contribuir a l'orientació professional i l'adequació de l'oferta formativa a les mateixes.
  • Elaboreminformes,disponibles a través de les seccions d'esta pàgina, sobre la situació i tendències del mercat de treball a nivell estatal, provincial i municipal; de les necessitats formació de les ocupacions; de els perfils professionals; dels indicadors de contractació i desocupació de les ocupacions, els indicadors dels titulats universitaris i de Formació  Professional, dels indicadors dels sectors d'activitat amb tendència positiva en la contractació, de la mobilitat geogràfica i ocupacional de la contractació dels treballadors etc.
  • Participemen fires, conferències, ponències, jornades i fòrums sobre mercat de treball i col·laborem amb els Servicis Públics d'Ocupació autonòmics i amb altres organismes nacionals i internacionals.

L'Observatori compta amb una xarxa de tècnics del SEPE, distribuïts en els Servicis Centrals i en les Direccions Provincials, que treballen de forma coordinada.

Descarrega la fulla informativa L'Observatori de les Ocupacions del Servici Públic d'Ocupació Estatal