OCUPACIÓ JOVE

Ocupació Jove: TandEM

Proporcionarà formació en alternança amb l'ocupació a jóvens d'edats compreses entre els 16 i els 29 anys en projectes inspirats en les escoles taller públiques, centrant-se en les capacitats necessàries per a la doble transició, l'assistència social i la cohesió territorial. Rebran les subvenciones entitats del sector públic estatal encarregades de l'execució.

Documentació

Programa Primera Experiència Professional en les Administracions Públiques

Ofrecerá una primera experiencia laboral en las Administraciones Públicas (tanto General como Territoriales) a personas jóvenes desempleadas que hayan completado su educación formal. Adquirirán competencias no técnicas y aptitudes interpersonales trabajando en empleos relacionados con la doble transición, la asistencia social y la cohesión territorial. Las subvenciones se conceden a los organismos públicos de las Administraciones General del Estado y Territoriales encargados de la ejecución.

Documentació

Programa Investigue

Cobrirà la contractació de persones jóvens investigadores en organismes públics d'investigació, universitats públiques, centres tecnològics i altres entitats públiques i privades que participen en un projecte d'investigació.

Documentació