Seu electrónica

Nous Projectes territorials per al reequilibri i l'equitat


La ràpida transformació digital de l'economia i la societat ha convertit a les competències digitals en ferramentes bàsiques per a poder aprofitar les oportunitats que oferixen: noves i accessibles formes de comunicació i de prestació de servicis, nous perfils professionals i oportunitats de negoci per a les empreses per a donar resposta als reptes globals, noves possibilitats d'accés a la informació, als servicis públics i a l'activitat econòmica.

Component 19

La inversió 3 "Competències Digitals per a l'Ocupació" del Component 19 "Pla Nacional de Capacitats Digitals (digital skills)",en la qual el Servici Públic d'Ocupació Estatal participa activament com un dels òrgans gestors, inclou actuacions en matèria de qualificació i requalificació dirigides a persones emprades i aturades reforçant les actuals polítiques actives d'ocupació, en concret un conjunt de servicis i programes d'orientació, ocupació i formació per a l'ocupació en l'àmbit laboral dirigides a millorar les possibilitats d'accés a l'ocupació, per compte d'altri o pròpia, de les persones aturades, al manteniment de l'ocupació i a la promoció professional de les persones ocupades i al foment de l'esperit empresarial i de l'economia social.

Contractació pública per al desenvolupament de l'itinerari de "Alfabetització digital per a dones contractades en el marc del Pla de Foment de l'Ocupació Agrària (PROFEA)"

Contracte de servici per a l'alfabetització digital de persones treballadores contractades en el marc del Pla de Foment de l'Ocupació Agrària, PROFEA, en el SEPE. Expedient: PA 3 / 22

Formació elearning de persones treballadores autònomes i de l'Economia Social mitjançant plataforma tecnològica pública

Formació per a la Transformació Digital mitjançant convocatòria estatal de subvencions públiques

icono links