Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Empre Dona i Transversalitat de Gènere en les polítiques de suport a l'activació per a l'ocupació

Imagen lectura fácil Lectura fácil
No hay texto alternativo disponible para la imagen

El repte de la igualtat

El component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es relaciona directament amb els principis de la igualtat d'oportunitats d'accés al mercat de treball, les condicions de treball justes i la protecció i inclusió social inclosos a el Pilar Europeu de Drets Socials. 

Per a avançar en el repte de la igualtat real entre dones i home, l'educació, la formació i l'aprenentatge permanent a través d'un acompanyament adaptat, són elements essencials sobre els quals es construïxen els projectes i programes de la Inversió Empre Dona en l'àmbit de l'ocupació.

Projecte d'accions per a afavorir la transversalitat de gènere en totes les polítiques actives d'ocupació

La inversió Empre dona i transversalitat de gènere en les polítiques públiques de suport a l'activació per a l'ocupació, aconseguix els tres milions d'euros en els seus tres anys de durada ( 2021 - 2023 ): l'objectiu principal és avançar en una incorporació real del principi d'igualtat entre dones i hòmens en el disseny, execució i avaluació de les polítiques d'activació per a l'ocupació.

El SEPE lidera este projecte comptant amb un servici d'assistència tècnica que posa en marxa les ferramentes que permeten incloure la perspectiva de gènere en tots els elements dels plans anuals d'ocupació dels Servicis Públics d'Ocupació (tant centrals com a regionals).

Programa per al suport de les dones en l'àmbit rural i urbà

Abastarà accions de formació en els àmbits digital i ecològic, de les cures de llarga durada, l'emprenedoria i l'economia social. S'organitzaran convocatòries de propostes de subvenció dirigides a les entitats públiques i privades encarregades d'impartir la formació.

Programes de formació i inserció per a dones víctimes de violència de gènere o de tracta i explotació sexual amb compromís de contractació

Cobrirà els itineraris d'integració per a estes dones, en dos fases. En els primers sis mesos, les participants seguiran itineraris personalitzats d'inclusió social, i els sis mesos següents seguiran una formació en alternança amb compromís de contractació posterior per part dels ocupadors.