Seu electrónica

Adquisició de noves competències per a la transformació digital, verda i productiva


Actuacions destinades al reforç de formació i ocupabilitat de les persones treballadores o en ERTE

Esta inversió abasta diferents iniciatives de formació que tindran com a objectiu la requalificació professional dels treballadors en risc d'inadaptació. Es compon de les següents línies d'acció:

1 . Convocatòries de propostes de subvenció per a l'adquisició de noves competències d'adaptació a la transformació digital, ecològica i productiva. Es dirigix als treballadors del sector del turisme i a les persones aturades o en ERTE. Les accions de formació tindran una durada mitjana d'hores.. 65

2 . Finançament de formació (microcrèdits) per a l'adquisició de noves competències d'adaptació a la transformació digital, ecològica i productiva. Es dirigix als mateixos tipus de treballadors que l'acció anterior, però en este cas la persona beneficiària rep una subvenció directa amb finalitats de formació en capacitats pertinents per als sectors ecològic, digital i altres sectors estratègics.

3 . Detecció de les necessitats en matèria de capacitats. Una investigació basada en una enquesta realitzada en almenys 23 sectors productius proporcionarà respostes eficaces a les demandes de formació i requalificació professional del mercat laboral, incloses les capacitats lligades a la transició digital i la transició ecològica. També s'anticiparan els canvis i es respondrà a la demanda potencial de mà d'obra qualificada .

icono links