Seu electrónica

Perfil de l'Usuari

En el butlletí Perfil de l'Usuari es trobaren, detallats mes a mes des de l'any 2006 , els trets més significatius dels participants en el mercat laboral que estan registrats en el SEPE.

Any 2021

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[Pdf]

-

-

[XLS]

-

-

Any 2021

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[Pdf]

[XLS]

Any 2020

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[Pdf]

[XLS]

Any 2019

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[Pdf]

Any 2018

Format

Gen.

Febr.

Mar.

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

[Pdf]

Any 2017

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2016

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2015

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2014

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2013

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2012

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2011

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2010

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2009

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2008

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2007

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

Any 2006

Format Gen. Febr. Mar. Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.

[Pdf]

-