PARADA REGISTRADA I CONTRACTES PER MUNICIPIS I ACTIVITAT ECONÒMICA

Municipis de 45.000 a 20.000 habitants