Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Setembre 2016  

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1651 setembre 2016
Llibre complet Descargar pdf 2248 setembre 2016
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 169 setembre 2016
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 setembre 2016

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 setembre 2016
Altes de demanda Descargar pdf 247 setembre 2016
Baixes de demanda Descargar pdf 273 setembre 2016
Llocs oferits Descargar pdf 200 setembre 2016
Col·locacions Descargar pdf 290 setembre 2016

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 setembre 2016
Altes de demanda Descargar pdf 384 setembre 2016
Baixes de demanda Descargar pdf 450 setembre 2016
Llocs oferits Descargar pdf 376 setembre 2016
Col·locacions Descargar pdf 214 setembre 2016