Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Octubre  2019

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Llibre complet

Descargar

pdf

1751

octubre  2019

Llibre complet

Descargar

xls

2248

octubre  2019

Introducció i descripció de conceptes

Descargar

pdf

179

octubre  2019

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

293

octubre  2019

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

490

octubre  2019

Altes de demanda

Descargar

pdf

247

octubre  2019

Baixes de demanda

Descargar

pdf

273

octubre  2019

Llocs oferits

Descargar

pdf

200

octubre  2019

Col·locacions

Descargar

pdf

290

octubre  2019

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

765

octubre  2019

Altes de demanda

Descargar

pdf

384

octubre  2019

Baixes de demanda

Descargar

pdf

450

octubre  2019

Llocs oferits

Descargar

pdf

376

octubre  2019

Col·locacions

Descargar

pdf

214

octubre  2019