Seu electrónica

Licitacions

El SEPE convoca, periòdicament, procediments per a la contractació d'obres, serveis i subministraments. A la seu electrònica podràs consultar les convocatòries vigents, tant dels serveis centrals com dels provincials.

Más información en Sede Electrónica del SEPE .

Desde aquí puedes acceder a la Plataforma de Contratación del Sector Público.