Seu electrónica

Informació i Tràmits ERTE / XARXA per a Empreses

Informació sobre tràmits i mesures relacionades amb Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTE) i l'Instrument de Flexibiliad i Estabilització de l'Ocupació (XARXA).

Guies informatives i documents

Guia bàsica de tramitació per a les prestacions ordinàries per ERTE
RDL 32 / 2021 , de 30 de desembre de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball. Modificació de l'Estatut dels Treballadors. Nova redacció de l'art. 47 ETOP i FM

Guia bàsica de tramitació per a la protecció social Mecanisme XARXA
RDL 32 / 2021 , de 30 de desembre de mesures urgents per a la reforma laboral,  la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball. Nou article 47 bis: Mecanisme XARXA.

Plantilla per a la sol·licitud col·lectiva de la protecció social vinculada al Mecanisme XARXA.

Transaccions a la Seu Electrònica

Remissió de les sol·licituds col·lectives de la protecció vinculades al Mecanisme XARXA.

Remisíón dels fitxers de comunicació d'activitat (XML) del Mecanisme XARXA.

Es recorda la necessitat d'utilitzar l'última versió publicada en aquest espai tant de les guies de tramitació com de la plantilla per a la sol·licitud col·lectiva de la protecció social vinculada al Mecanisme XARXA.