Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Portal Empra't

Cartera Comuna de Serveis del SNE

Els serveis de la Cartera Comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, aprovada pel Reial decret 438 / 2024 de 30 de abril, tenen com a finalitat ajudar a les persones treballadores a trobar una ocupació adequada a les seves característiques i a les persones i entitats ocupadores a contractar persones treballadores apropiades a les seves necessitats. 

La Cartera Comuna de Serveis ve a garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats i una oferta integral i permanent de serveis comuns per a l'ocupació atesa per un cos professionalitzat i estable del personal tècnic.

En les properes dècades, el canvi tecnològic farà que desapareguin moltes ocupacions, que sorgeixin altres noves i que es transformin la resta. És fonamental aconseguir que aquesta transició sigui el més ràpida i beneficiosa possible per a la nostra població treballadora. 

L'emergència de nous sectors econòmics estratègics (economia digital, economia verda, economia blava, economia de les cures, economia creativa…), impulsa la generació de nous jaciments d'ocupació, que constitueixen oportunitats de creixement i ocupació.

Els professionals de l'orientació han de ser conscients i posseir coneixements del canvi del context laboral i social, del nou mercat de treball, amb la finalitat de recolzar a les persones treballadores, demandants d'ocupació, emprenedors i empreses en la seva adaptació a aquesta nova realitat. 

Per tant, la configuració d'un perfil professional del personal orientador adquireix una importància crucial en qualsevol entorn, públic o privat, a causa de la necessitat de comptar amb competències professionals visibles, avaluables i acreditables de forma homogènia.

En tota la governança d'aquest factor humà, adquireix una especial rellevància el treball realitzat per la xarxa dels vint Centres d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació finançats amb els fons del Pla de Recuperació i que estan configurats com el lloc d'encontre físic i virtual de tota la xarxa d'orientació. Un per cadascuna de les 17 comunitats autònomes, més altres dues a les Ciutats de Ceuta i Melilla i un altre estatal.

Els Centres Públics d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació Estatal constitueixen un espai d'innovació i experimentació per a la millora de l'eficàcia o reforç de les accions d'orientació, de prospecció i intermediació laboral i de foment de l'emprenedoria.

Els serveis garantitsi aquells altres inclosos en la Cartera Comuna del Sistema Nacional d'Ocupació al fet que es refereix l'article 1 . 1 del R.D 438 / 2024 de 30 de abril s'agruparan en:

  • Serveis d'orientació per a l'ocupació personalitzada, integral i inclusiva.
  • Serveis d'intermediació, col·locació i assessorament a empreses.
  • Serveis de formació en el treball.
  • Serveis d'assessorament per a l'autoocupació, l'emprenedoria viable i la dinamització del desenvolupament econòmic local.

Serveis d'orientació per a l'ocupació personalitzada i inclusiva 

Els serveis d'orientació per a l'ocupació personalitzada, i inclusiva tenen per objecte proporcionar, de manera integral, la informació, el diagnòstic de la situació individual, l'assessorament, i l'acompanyament en les transicions laborals a les persones demandants de serveis d'ocupació, bé des de l'educació al món laboral o entre les diverses situacions d'ocupació i desocupació que poden donar-se al llarg de la vida laboral, amb la finalitat d'ajudar-los a millorar la seva ocupabilitat, promoure la seva carrera professional i facilitar la seva contractació o orientar-los cap a l'autoocupació. Així mateix, i a partir del diagnòstic de les seves necessitats, l'orientació podrà donar lloc a la prestació d'altres serveis especialitzats de la cartera.

Els serveis d'orientaciócomprendran els següents serveis garantits:

  • Elaboració d'un perfil individualitzat.
  • Tutorización individual, assessorament continuat i atenció personalitzada.
  • Itinerari o pla personalitzat.