Seu electrónica

Altres webs d'ocupació

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En aquest espai podràs accedir a altres llocs web on augmentar la teva informació en qüestions d'ocupació, per exemple, al del  Sistema Nacional d'Ocupació, a la web del Servei Públic d'Ocupació de la teva Comunitat Autònoma o a la d'algun  Servei Públic d'Ocupació Europea que t'interessi. A més, des d'Altres enllaços nacionals i internacionals, et facilitem els links a entitats com el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació. 

El Sistema Nacional d'Ocupació està integrat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes.

Reial decret Legislatiu 3/2015. de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació.

Servicios Autonómicos de Empleo