Seu electrónica

Estadístiques de prestacions per desocupació

En aquest apartat es poden consultar les estadístiques referides a persones que perceben prestacions per desocupació cada mes, noves incorporacions, represes i beneficiaris estrangers segons edat, sexe, tipus de prestació, per províncies i CCAA. També s'inclou informació mensual sobre la taxa de cobertura de les prestacions per desocupació per províncies i comunitats autònomes.

A més, es troben disponibles les dades estadístiques del subsidi agrari i la renda agrària, que són les prestacions per desocupació de nivell assistencial destinades als treballadors eventuals agraris per compte d'altri a Andalusia i Extremadura.