Seu electrónica

Treball per compte propi o autònom

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en la seva Guia Laboral , elaborada en el marc de la política d'informació i atenció al ciutadà, conté una informació àmplia sobre el Treball per Compte Propi i el Treball Associat, Estatut del treball autònom, règim jurídic, característiques, tràmits, ajudes, compatibilitats, capitalització, etc.

En aquest apartat pots consultar la informació relacionada amb: