Seu electrónica

Què és el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació

El sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral té per finalitat impulsar i realitzar una formació que contribueixi al desenvolupament personal i professional de les persones treballadores (ocupades i aturades), millorant la seva ocupabilitat i la seva  promoció en el treball. Aquesta formació respon a les necessitats del mercat laboral i està orientada a la millora de la competitivitat empresarial.

Inclou diferents iniciatives i programes de formació que es desenvolupen en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació, a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal i dels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes.

Finalitats i Principis del Sistema de Formació Professional per a l'ocupació