Seu electrónica

Cuadernos del Mercado de Trabajo

Esdeveniments recents:

Jornades Observem en xarxa. Orientant la formació, Albacete 29  - 30 de març 2022

https://www.observamosenred.es/  Web on es troben programa i ponències.

En aquesta fulla informativa denominada L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal es troba informació sobre els qui som, quins aspectes del mercat de treball estudiem i els nostres productes, informes i publicacions

Què fem?

  • Investiguem els requeriments que demanda el mercat de treball per a les activitats amb major presència o millors perspectives, fomentant la seva difusió perquè puguin constituir la base de les polítiques d'ocupació i formació.
  • Elaborem informes sobre el contingut de les ocupacions, sectors d'activitat, necessitats de formació i col·lectius d'interès per a l'ocupació, que mostren els seus trets actuals i la seva probable evolució.
  • Participem en conferències, ponències, jornades i fòrums sobre mercat de treball i col·laborem amb els Serveis Públics d'Ocupació autonòmics i amb altres organismes nacionals i internacionals.

Aquestes activitats de l'Observatori són realitzades per una xarxa de tècnics del SEPE, distribuïts entre els Serveis Centrals i totes les Adreces Provincials, que treballen de forma coordinada en diferents equips de treball.

Esdeveniments recents:

Jornades Observem en xarxa. Orientant la formació, Albacete 29  - 30 de març 2022

https://www.observamosenred.es/  Web on es troben programa i ponències.

En aquesta fulla informativa denominada L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal es troba informació sobre els qui som, quins aspectes del mercat de treball estudiem i els nostres productes, informes i publicacions

Què fem?

  • Investiguem els requeriments que demanda el mercat de treball per a les activitats amb major presència o millors perspectives, fomentant la seva difusió perquè puguin constituir la base de les polítiques d'ocupació i formació.
  • Elaborem informes sobre el contingut de les ocupacions, sectors d'activitat, necessitats de formació i col·lectius d'interès per a l'ocupació, que mostren els seus trets actuals i la seva probable evolució.
  • Participem en conferències, ponències, jornades i fòrums sobre mercat de treball i col·laborem amb els Serveis Públics d'Ocupació autonòmics i amb altres organismes nacionals i internacionals.

Aquestes activitats de l'Observatori són realitzades per una xarxa de tècnics del SEPE, distribuïts entre els Serveis Centrals i totes les Adreces Provincials, que treballen de forma coordinada en diferents equips de treball.