MITJANS DE COMUNICACIÓ

Podeu accedir al Gabinet de Comunicació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través del qual els mitjans de comunicació poden sol·licitar informació relativa a aquest Ministeri.