Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Incentius i ajudes per a emprenedors i autònoms

Dins del teixit empresarial espanyol, destaquen per la seva importància quantitativa i qualitativa les pimes i els autònoms. Els estudis demostren que precisament aquest tipus d'empreses i emprenedors constitueixen un dels principals motors per dinamitzar l'economia espanyola, donada la seva capacitat de generar ocupació i el seu potencial de creació de valor.

Aquests agents econòmics han de desenvolupar la seva activitat en un entorn laboral, fiscal, regulatori i financer que fan complex la seva capacitat d'adaptació als canvis. A més, es venen enfrontant a una dependència estructural del finançament d'origen bancari que pot limitar, en circumstàncies com les actuals, la seva capacitat d'expansió.

El marc regulatori i institucional en el qual es desemboliquen les activitats empresarials resulta d'essencial importància per impulsar guanys de productivitat i optimitzar els recursos.

Per això, és imprescindible que des de les administracions públiques es potenciï i es faciliti la iniciativa empresarial, especialment en la conjuntura econòmica actual. És necessari l'establiment d'un entorn que promogui la cultura emprenedora, així com la creació i desenvolupament de projectes empresarials generadors d'ocupació i de valor afegit.

El apoyo a la iniciativa emprendedora, al desarrollo empresarial y a la creación de empleo es la lógica común que vertebra el conjunto de medidas que se recogen en este apartado, en el cual encontrarás información sobre: