Seu electrónica

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

El Servei Públic d'Ocupació Estatal és beneficiari des del de 16 novembre de 2023 , de l'Actuació “Administració i serveis públics electrònics executats per l'Administració General de l'Estat” inclosa en l'eix 2 del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014 - 2020 .

El Servei Públic d'Empelo Estatal executarà cinc operacionssegons es detalla en el quadre annexo, gastant un import màxim de 222 245 . . 199 , 00 euros de cote total que equival a 79 679 . . 971 , 84 euros d'ajuda FEDER.

Operacions

  • Arquitectura, Seguretat i Sistemes Perifèrics del Servei Públic de Ocupació Estatal.
  • Desenvolupament Digital d'Ocupació i Formació en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Desenvolupament Digital de les Prestacions per Desocupació en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Suport d'Infraestructures del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Suport i serveis comuns del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Amb aquest import s'estima que en mitjana entre 2014 i 2023 es cobriran amb un determinat servei públic electrònic a 23 046 . . 680 persones.