Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Informació econòmic financera

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En aquesta secció posem a la teva disposició la informació relativa a qüestions economicofinanceres del SEPE seguint la línia de gestió oberta. En els diferents blocs podràs accedir a qüestions com el balanç de comptes anuals i resultats, la memòria anual, informes de gestió i auditoria, així com als pressupostos i informes d'execució pressupostària, que proporcionen dades sobre els objectius marcats en els plans pressupostaris i l'avaluació i consecució dels mateixos. Finalment, t'oferim les dades disponibles quant als períodes mitjans de pagament als proveïdors.

Reclamació de quantitats a empreses amb beneficis que han adoptat mesures col·lectives de regulació d'ocupació afectant a treballadors majors d'anys. 50 Descargate aquest document amb tota la informació.

Pot consultar en aquest enllaç la informació relativa a les licitacions del SEPE.


Exercici 2023

TIPUS DE PROCEDIMENT Nº FORMIS EXPEDIENT
ADJUDICATS
IMPORTI ADJUDICACIÓ
(IVA INCLÒS)
MRR NO MRR
OBERTS (NO SIMPLIFICATS) 16 89 . 279 . 829 , 08 86 . 572 . 665 , 83 2 . 707 . 163 , 25
OBERTS SIMPLIFICATS 4 236 . 927 , 56   236 . 927 , 56
NEGOCIATS 2 58 . 576 , 83   58 . 576 , 83
MENORS 28 347 . 418 , 83 154 . 810 , 64 192 . 608 , 19
CENTRALITZATS 20 37 . 391 . 775 , 00 10 . 878 . 979 , 33 26 . 512 . 795 , 67
TOTAL 70 127 . 314 . 527 , 30 97 . 606 . 455 , 80 29 . 708 . 071 , 50

La informació dels comptes anuals de l'exercici 2012 d'ara endavant d'aquesta entitat es pot consultar al portal de transparència de l'Administració General de l'Estat.