Seu electrónica

Licitacions

El SEPE convoca, periòdicament, procediments per a la contractació d'obres, serveis i subministraments. A la seu electrònica podràs consultar les convocatòries vigents, tant dels serveis centrals com dels provincials.