Seu electrónica

Bonificacions/reduccions a la Seguretat Social a treballadors autònoms

2021

Les polítiques del Govern dirigides a l'establiment i desenvolupament d'iniciatives econòmiques i professionals per compte propi han tingut per objecte recolzar a l'emprenedor i a l'activitat empresarial fomentant la cultura emprenedora en un entorn favorable a l'activitat econòmica, tant als moments inicials al començament de l'activitat com en el seu posterior desenvolupament, creixement i internacionalització.

En aquest tríptic pots consultar les últimes modificacions normatives en matèria de treball autònom que, amb la finalitat d'impulsar i promoure l'esperit i la cultura emprenedora, han establert exempcions, reduccions o bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Per a una millor lectura en pantalla o perquè pugui ser imprès en un paper tipus A 4 , tens també una fulla informativa amb el mateix contingut.