Seu electrónica

Garantia Juvenil

2021

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s'emmarca en l'estratègia d'Emprenedoria Jove aprovada al febrer de 2013 per el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. La Recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.