ELS PERFILS DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ

2021

Los perfiles de la oferta de empleo

L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal té consolidades diverses línies d'estudis sobre el mercat laboral que aporten informació i anàlisi sobre diferents aspectes del seu comportament (situació, tendències, característiques, dinàmiques d'entrada, permanència i sortida del mercat laboral, desocupació, contractació, afiliació...) que s'ajusten als diferents tipus d'usuaris (ciutadans, empreses, orientadors, universitats, organismes...).

Per comptar amb informació directa i qualitativa sobre què està demandant i què ofereix l'ocupador i, per tant, quines competències ha de reunir un candidat que cerca treball per poder concórrer a aquesta oferta de treball, l'Observatori de les Ocupacions elabora cada any aquest informe d'àmbit estatal que aprofundeix en el coneixement dels perfils professionals i de les competències que requereixen les empreses per cobrir els seus llocs de treball, detectant les necessitats de formació i ajudant així a millorar l'ocupabilitat dels treballadors.