CARTA DE SERVEIS

2021

Amb la publicació de la seva Carta de Serveis, el SEPE vol fer visible el seu compromís per progressar, donar a conèixer als ciutadans i usuaris els serveis que els presta, els drets que els assisteixen i els compromisos de qualitat que assumeix en relació amb aquests serveis.

Índex

 • Presentació
 • Organització i estructura del Servei Públic d'Ocupació Estatal
 • Serveis que prestem
 • Drets del ciutadans en la relació amb el SEPE
 • Formes de participació
 • Els compromisos de qualitat
 • Indicadors de qualitat
 • Mesures d'esmena en cas d'incompliment de compromisos
 • Forma de presentar queixes i suggeriments
 • Mesures d'assegurament de la qualitat, la igualtat, la salut laboral, l'accessibilitat al servei i la protecció mediambiental
 • Unitat responsable de la carta
 • Adreces i telèfons
 • Annex: Normativa reguladora dels serveis del SEPE