Seu electrónica

Servei Públic d'Ocupació Estatal Coneix-nos!

2021

Document de presentació del SEPE, en el qual es mostra el seu lloc en el Sistema Nacional d'Ocupació (SNE), la seva estructura d'organització i les seves funcions de cara al públic al que es dirigeix, així com la informació que pot consultar-se a la seva pàgina web i els tràmits que poden realitzar-se utilitzant els seus serveis electrònics.