Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Volum I. Dades del mes

Dades estadístiques generals. Febrer 2006

Título del documento Archivo Formato Tamaño Fecha
Volum I. Dades del mes Descargar xls 2430 febrer 2006
Volum I. Dades del mes Descargar pdf 3420 febrer 2006
Introducción y variables observadas Descargar pdf 210 febrero 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 62 febrer 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 15 febrer 2006
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 764 febrer 2006
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 47 febrer 2006
Pròrrogues Descargar pdf 53 febrer 2006
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 90 febrer 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 26 febrer 2006
Contractes inicials Descargar pdf 364 febrer 2006
Contratos indefinidos y temporales Descargar pdf 481 febrero 2006
Pròrrogues Descargar pdf 55 febrer 2006
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 192 febrer 2006
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 29 febrer 2006
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 125 febrer 2006
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 49 febrer 2006

Volum II. Dades acumulades 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2420 febrer 2006
Volum II. Dades acumulades Descargar pdf 2010 febrer 2006
Resumen (gráficos y tablas) Descargar pdf 61 febrero 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 17 febrer 2006
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 751 febrer 2006
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 42 febrer 2006
Pròrrogues Descargar pdf 55 febrer 2006
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 84 febrer 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 26 febrer 2006
Contractes inicials Descargar pdf 346 febrer 2006
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 461 febrer 2006
Pròrrogues Descargar pdf 52 febrer 2006
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 193 febrer 2006
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 30 febrer 2006
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 127 febrer 2006
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 55 febrer 2006