Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Volum I. Dades del mes

Dades estadístiques generals. Agost 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum I. Dades del mes Descargar xls 2340 agost 2007
Volum I. Dades del mes Descargar pdf 898 agost 2007
Introducció i variables observades Descargar pdf 57 agost 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 64 agost 2007

Dades estadístiques nacionals. Agost 2007

Título del documento Archivo Formato Tamaño Fecha
Contractes i adscripcions Descargar pdf 23 agost 2007
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 333 agost 2007
Contratos acogidos a medidas de fomento Descargar pdf 26 agosto 2007
Pròrrogues Descargar pdf 40 agost 2007
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 47 agost 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Agost 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 30 agost 2007
Contractes inicials Descargar pdf 184 agost 2007
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 206 agost 2007
Pròrrogues Descargar pdf 38 agost 2007
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 104 agost 2007
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 31 agost 2007
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 39 agost 2007
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 42 agost 2007
Contractes a estrangers Descargar pdf 43 agost 2007

Volum II. Dades acumulades

Dades estadístiques generals. Agost 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2270 agost 2007
Volum II. Dades acumulades Descargar pdf 898 agost 2007
Resum Descargar pdf 31 agost 2007

Dades estadístiques nacionals. Agost 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 29 agost 2007
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 348 agost 2007
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 34 agost 2007
Pròrrogues Descargar pdf 48 agost 2007
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 57 agost 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Agost 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 37 agost 2007
Contractes inicials Descargar pdf 194 agost 2007
Contratos indefinidos y temporales Descargar pdf 166 agosto 2007
Pròrrogues Descargar pdf 48 agost 2007
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 115 agost 2007
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 40 agost 2007
Contratos indefinidos acogidos a medidas de fomento Descargar pdf 48 agosto 2007
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 51 agost 2007
Contractes a estrangers Descargar pdf 43 agost 2007