Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Volum I. Dades del mes

Dades estadístiques generals. Novembre 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum I. Dades del mes Descargar xls 2340 novembre 2007
Volum I. Dades del mes Descargar pdf 898 novembre 2007
Introducción y variables observadas Descargar pdf 57 noviembre 2007
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 64 novembre 2007

Dades estadístiques nacionals. Novembre 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 23 novembre 2007
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 333 novembre 2007
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 novembre 2007
Pròrrogues Descargar pdf 40 novembre 2007
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 47 novembre 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Novembre 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 30 novembre 2007
Contratos iniciales Descargar pdf 184 noviembre 2007
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 206 novembre 2007
Pròrrogues Descargar pdf 38 novembre 2007
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 104 novembre 2007
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 31 novembre 2007
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 39 novembre 2007
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 42 novembre 2007
Contractes a estrangers Descargar pdf 43 novembre 2007

Volum II. Dades acumulades

Dades estadístiques generals. Novembre 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2270 novembre 2007
Volum II. Dades acumulades Descargar pdf 898 novembre 2007
Resum Descargar pdf 31 novembre 2007

Dades estadístiques nacionals. Novembre 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 29 novembre 2007
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 348 novembre 2007
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 34 novembre 2007
Prórrogas Descargar pdf 48 noviembre 2007
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 57 novembre 2007

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Novembre 2007

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 37 novembre 2007
Contractes inicials Descargar pdf 194 novembre 2007
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 166 novembre 2007
Pròrrogues Descargar pdf 48 novembre 2007
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 115 noviembre 2007
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 40 novembre 2007
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 48 novembre 2007
Contrataciones a colectivos especiales Descargar pdf 51 noviembre 2007
Contratos a extranjeros Descargar pdf 43 noviembre 2007