Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Volum I. Dades del mes

Dades estadístiques generals. Julio 2008

Título del documento Archivo Formato Tamaño Fecha
Volumen I. Datos del mes Descargar xls 2430 julio 2008
Volum I. Dades del mes Descargar pdf 912 juliol 2008
Introducció i variables observades Descargar pdf 58 juliol 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 69 juliol 2008

Dades estadístiques nacionals. Julio 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 24 juliol 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 340 juliol 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 juliol 2008
Pròrrogues Descargar pdf 41 juliol 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 49 juliol 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Julio 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 31 juliol 2008
Contractes inicials Descargar pdf 189 juliol 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 211 juliol 2008
Pròrrogues Descargar pdf 39 juliol 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 104 juliol 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 32 juliol 2008
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 39 juliol 2008
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 44 juliol 2008
Contractes a estrangers Descargar pdf 36 juliol 2008

Volum II. Dades acumulades

Dades estadístiques generals. Julio 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2370 juliol 2008
Volum II. Dades acumulades Descargar pdf 886 juliol 2008
Resum Descargar pdf 36 juliol 2008

Dades estadístiques nacionals. Julio 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 22 juliol 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 353 juliol 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 juliol 2008
Pròrrogues Descargar pdf 42 juliol 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 50 juliol 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Julio 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 33 juliol 2008
Contractes inicials Descargar pdf 194 juliol 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 171 juliol 2008
Pròrrogues Descargar pdf 41 juliol 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 111 juliol 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 33 juliol 2008
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 40 juliol 2008
Contrataciones a colectivos especiales Descargar pdf 45 julio 2008
Contractes a estrangers Descargar pdf 36 juliol 2008