Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

Volum I. Dades del mes

Dades estadístiques generals. Juny 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum I. Dades del mes Descargar xls 2430 juny 2008
Volumen I. Datos del mes Descargar pdf 912 junio 2008
Introducció i variables observades Descargar pdf 58 juny 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 69 juny 2008

Dades estadístiques nacionals. Juny 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 24 juny 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 340 juny 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 juny 2008
Pròrrogues Descargar pdf 41 juny 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 49 juny 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Juny 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 31 juny 2008
Contractes inicials Descargar pdf 189 juny 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 211 juny 2008
Pròrrogues Descargar pdf 39 juny 2008
Convertidos en indefinidos según contrato de origen Descargar pdf 104 junio 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 32 juny 2008
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 39 juny 2008
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 44 juny 2008
Contractes a estrangers Descargar pdf 36 juny 2008

Volumen II. Datos acumulados

Dades estadístiques generals. Juny 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2370 juny 2008
Volum II. Dades acumulades Descargar pdf 886 juny 2008
Resum Descargar pdf 36 juny 2008

Dades estadístiques nacionals. Juny 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 22 juny 2008
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 353 juny 2008
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26 juny 2008
Pròrrogues Descargar pdf 42 juny 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 50 juny 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Juny 2008

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Contractes i adscripcions Descargar pdf 33 juny 2008
Contractes inicials Descargar pdf 194 juny 2008
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 171 juny 2008
Pròrrogues Descargar pdf 41 juny 2008
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 111 juny 2008
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 33 juny 2008
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 40 juny 2008
Contrataciones a colectivos especiales Descargar pdf 45 junio 2008
Contractes a estrangers Descargar pdf 36 juny 2008