Seu electrónica

Dades estadístiques de contractes

  

Dades estadístiques generals. Juny 2012

Título del documento Archivo Formato Tamaño
Volumen I. Datos del mes Descargar xls 2137
Volum I. Dades del mes Descargar pdf 1293
Introducció i variables observades Descargar pdf 96
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 158

Dades estadístiques nacionals. Juny 2012

Títol del document Arxiu Format Grandària
Contractes i adscripcions Descargar pdf 22
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 370
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26
Pròrrogues Descargar pdf 41
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 45

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Juny 2012

Títol del document Arxiu Format Grandària
Contractes i adscripcions Descargar pdf 24
Contractes inicials Descargar pdf 219
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 162
Pròrrogues Descargar pdf 35
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 106
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 24
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 36
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 39
Contractes a estrangers Descargar pdf 30

Dades estadístiques generals. Juny 2012

Títol del document Arxiu Format Grandària
Volum II. Dades acumulades Descargar xls 2023
Volum II. Dades acumulades Descargar pdf 1216
Resum Descargar pdf 55

Dades estadístiques nacionals. Juny 2012

Títol del document Arxiu Format Grandària
Contractes i adscripcions Descargar pdf 21
Contractes inicials i convertits en indefinits Descargar pdf 390
Contractes acollits a mesures de foment Descargar pdf 26
Pròrrogues Descargar pdf 43
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 47

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies. Juny 2012

Títol del document Arxiu Format Grandària
Contractes i adscripcions Descargar pdf 24
Contractes inicials Descargar pdf 236
Contractes indefinits i temporals Descargar pdf 182
Pròrrogues Descargar pdf 36
Convertits en indefinits segons contracte d'origen Descargar pdf 115
Adscripcions en col·laboració social Descargar pdf 25
Contractes indefinits acollits a mesures de foment Descargar pdf 41
Contractacions a col·lectius especials Descargar pdf 40
Contractes a estrangers Descargar pdf 40