Seu electrónica

Resum de dades estadístiques

Gener 2020

Dades nacionals de Contractes registrats

Nom del document

Arxiu pdf

Arxiu xls

Evolució dels contractes per Comunitats Autònomes.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Evolució dels contractes indefinits i temporals 2018-2019. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Evolució dels contractes indefinits i temporals per tipus de contracte i jornada. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Distribució i evolució dels contractes indefinits i conversions per sexe, edat i sectors. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Distribució i evolució dels contractes temporals per sexe, edat i sectors. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Evolució de contractes totals, indefinits i temporals per províncies i Comunitats Autònomes. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Contractes totals, indefinits i temporals per províncies i Comunitats Autònomes. Dades anuals acumulades. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)

Sèrie anual de contractes (2001-2020)

Nom del document

Arxiu pdf

Arxiu xls

Evolució de contractes totals, indefinits i temporals (2001-2009). pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)

Evolució de contractes totals, indefinits i temporals (2011-2020).

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)