Seu electrónica

Resumeixen dades estadístiques

Gràfics Gener 2020

Contractes

Títol del document

Descàrrega

Evolució dels contractes registrats. 2018-2019

19 kbs

Evolució dels contractes indefinits registrats. 2018-2019

19 kbs

Evolució dels contractes registrats per sexe. 2018-2019

19 kbs

Evolució mensual de la contractació per sexe i edat. 2018-2019

20 kbs

Evolució mensual de la contractació per sectors. Dades comparatives. Mensuals.

20 kbs

Evolució mensual de la contractació per sectors. Dades comparatives. Anuals.

20 kbs