Seu electrónica

Resumeixen dades estadístiques

Gener 2020

Dades nacionals d'Atur registrat

Títol del document

pdf

xls

Evolució de l'atur registrat per sexe, edat, sectors, estrangers, províncies i Comunitat Autònomes.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Evolució mensual de l'atur 2018-2019.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Atur registrat segons sexe i edat per províncies i Comunitats Autònomes.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Atur registrat segons sexe, edat i col·lectiu sense ocupació anterior per províncies i Comunitats Autònomes.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Atur registrat pels sectors i estrangers per províncies i Comunitats Autònomes.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Evolució respecte al mes anterior de l'atur registrat per província i Comunitats Autònomes segons sectors.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Dades de Sèries anuals (2001-2020)

Títol del document

pdf

xls

Atur registrat per sectors, sexe i edat (2001-2009).

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Atur registrat per sectors, sexe i edat (2011-2020).

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)