Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Gener 2019 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1751 gener 2019
Llibre complet Descargar pdf

2248

gener 2019
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 179 gener 2019
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 gener 2019

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 gener 2019
Altes de demanda Descargar pdf 247 gener 2019
Baixes de demanda Descargar pdf 273 gener 2019
Llocs oferts Descargar pdf 200 gener 2019
Col·locacions Descargar pdf 290 gener 2019

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 gener 2019
Altes de demanda Descargar pdf 384 gener 2019
Baixes de demanda Descargar pdf 450 gener 2019
Llocs oferts Descargar pdf 376 gener 2019
Col·locacions Descargar pdf 214 gener 2019