Seu electrónica

Dades estadístiques de formació

 Agost 2007. Dades SPEE / CC. AA. transferides

Resum. Moviment de cursos i alumnes per Comunitats Autònomes i províncies

SPEE

CC.AA.

Cursos Mes Acumulat Mes Acumulat
Alumnes Mes Acumulat Mes Acumulat