DADES ESTADÍSTIQUES DE FORMACIÓ

 Maig 2007. Dades SPEE / CC. AA. transferides 

Dades estadístiques sobre els cursos impartits a nivell nacional

Cursos

Acabats

Funcionant

SPEE

CC.AA.

SPEE

CC.AA.

Segons tipus de centre i via de programació per famílies professionals Mes Acumulat Mes Acumulat Mes Mes
Segons especialitat formativa del curs i durada en hores per famílies professionals Mes Acumulat Mes Acumulat Mes Mes

Dades estadístiques sobre els cursos impartits per Comunitats Autònomes i províncies

Cursos

Acabats

SPEE

CC. AA.

Segons famílies professionals Mes Acumulat Mes
Segons tipus de centre i via de programació Mes Acumulat Mes
Segons especialitat formativa del curs i durada Mes Acumulat Mes