Sede electrónica

Garantía Xuvenil

2021

A Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea que pretende facilitar o acceso dos mozos ao mercado de traballo. En España enmárcase na estratexia de Emprendimiento Nova aprobada en febreiro de por 2013 o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social. A Recomendación sobre a Garantía Xuvenil establece que os mozos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación ou formación tras finalizar os seus estudos ou quedar desempregados.