Sede electrónica

Carta de Servizos do Servizo Publico de Emprego Estatal

NIPO: 120-23-031-0 Actualizado a 19 de outubro de 2022

Presentación

Coa publicación, en , 2013 da primeira Carta de Servizos, o Servizo Público de Emprego Estatal, deu un paso máis no seu compromiso coa mellora da calidade dos servizos que prestamos.

Este compromiso manifestouse nos últimos anos  no proceso de modernización da xestión, que unido ás melloras resultantes dos diagnósticos efectuados en todas as dependencias periféricas a través dos modelos de xestión de calidade *EFQM e *EVAM, permitiu alcanzar logros evidentes dirixidos á cidadanía: a prestación dos servizos a través de canles alternativas, electrónico e telefónico, a organización da afluencia de usuarios ás oficinas a través do sistema de cita previa e a mellora dos procesos e medios informáticos que achegaron axilidade e rapidez á xestión, fixeron posible afrontar a maior demanda de servizos da nosa historia, obtendo á súa vez mellores resultados cuns recursos humanos e materiais considerablemente mermados.

Os compromisos de calidade recollidos na primeira Carta de Servizos, tiveron fiel reflexo nos nosos obxectivos estratéxicos e operativos, de modo que o esforzo dirixido das persoas que integran o Servizo Público de Emprego Estatal, permitiu mellorar a maioría dos indicadores que inciden de maneira directa na satisfacción dos usuarios.

A Carta de Servizos converteuse nun importante instrumento de xestión interna e motor da mellora continua do Servizo Público de Emprego Estatal, que esixe unha revisión periódica de compromisos e contidos para a súa adecuación á nova realidade do organismo e da sociedade española.

O Director Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal