CARTA DE SERVIZOS

2021

Coa publicación da súa Carta de Servizos, o SEPE quere facer visible o seu compromiso por progresar, dar a coñecer aos cidadáns e usuarios os servizos que lles presta, os dereitos que lles asisten e os compromisos de calidade que asume en relación cos devanditos servizos.

Índice

 • Presentación
 • Organización e estrutura do Servizo Público de Emprego Estatal
 • Servizos que prestamos
 • Dereitos do cidadáns na relación co SEPE
 • Formas de participación
 • Os compromisos de calidade
 • Indicadores de calidade
 • Medidas de subsanación en caso de incumprimento de compromisos
 • Forma de presentar queixas e suxestións
 • Medidas de aseguramiento da calidade, a igualdade, a saúde laboral, a accesibilidade ao servizo e a protección ambiental
 • Unidade responsable da carta
 • Direccións e teléfonos
 • Anexo: Normativa reguladora dos servizos do SEPE