Seu electrónica

Servici Públic d'Ocupació Estatal Coneix-nos!

2021

Document de presentació del SEPE, en el qual es mostra el seu lloc en el Sistema Nacional d'Ocupació (SNE), la seua estructura d'organització i les seues funcions amb vista al públic al que es dirigix, així com la informació que pot consultar-se en la seua pàgina web i els tràmits que poden realitzar-se utilitzant els seus servicis electrònics.

Per a una millor lectura en pantalla o perquè puga ser imprés en un paper tipus A 4 , tens també una fulla informativa amb el mateix contingut.